Reglement zwart-witcompetitie

Reglement zwart-wit competitie 2017-2018

1.   De zwart-witcompetitie 2017/2018 bestaat uit 25 ronden. De indeling geschiedt op scoringspercentages.

2.   De ronden worden gespeeld op de speellocatie van SHTV (de Bosbeskapel) op de donderdagavonden conform het in het clubblad en op de site bekend gestelde programma.

3.   De FIDE-regels voor het Schaakspel (juli 20147) zijn van kracht, voor zover dit reglement niet anders beslist. Echter in tegenstelling tot het gestelde in artikel 11.3 van die regels is het de deelnemers aan de zwart-wit competitie wel toegestaan mobiele telefoons in het spelersgebied bij zich te hebben mits het geluid van deze telefoons is uitgeschakeld, deze niet gebruikt worden in het spelersgebied en ook op geen enkele andere wijze overlast in het spelersgebied veroorzaken. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan verliest de eigenaar van de telefoon de partij.

4.   De spelers spelen in beginsel 1x met wit en 1x met zwart tegen elkaar met een speeltempo van 30 minuten + 10 seconden per zet. Van de speelduur kan afgeweken worden in overleg tussen beide spelers. Minimale speelduur per persoon is 15 minuten + 10 seconden per zet, de maximale speelduur is 45 minuten + 10 seconden per zet. Indien de beide spelers dit willen kan ook gekozen worden voor 1 partij met speeltempo van minimaal 60 minuten + 10 seconden per zet en maximaal 90 minuten + 10 seconden per zet.

5.   Indien de spelers kiezen voor het minimale speeltempo (15 minuten + 10 seconden per zet), dan kan men ook 4 partijen spelen (2x met wit, 2x met zwart). Er kan zoals omschreven in artikel 4 ook gekozen worden voor 1 partij. (kleurbepaling is in dit geval door loting).

6.   Afmelden dient te gebeuren conform de afmeldprocedure, zoals omschreven in artikel 13. Niet afmelden is een reglementaire verliespartij.

7.   De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. De verzuimtijd (zoals bedoeld in artikel 6.7.a van de in artikel 3 genoemde regels) bedraagt 30 minuten. Indien een speler die zich niet conform de in het artikel 13 genoemde procedure heeft afgemeld niet binnen de verzuimtijd voor het eerst aan het schaakbord is verschenen verliest hij of zij de partij.

8.   Indien om 20.30 uur reeds ingedeelde spelers nog steeds niet aanwezig zijn, dan heeft de wedstrijdleider het recht om, in overleg met de aanwezige betrokkenen, de indeling zodanig aan te passen dat de dan wel aanwezige spelers een wedstrijd kunnen gaan spelen. De bedenktijd wordt evenredig verminderd.

9.   Gedurende de gehele competitie kunnen spelers maximaal drie keer tegen elkaar uitkomen. De wedstrijdleider kan hier een uitzondering op maken indien dit voor de indeling noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in overleg met beide spelers.

10. Op de beginranglijst zijn alle spelers al naar gelang hun speelsterkte ingedeeld in vier categorieën. In categorie A zitten de spelers met een rating hoger dan 1900, in categorie B zitten de spelers met een rating van 1701 tot en met 1900, in categorie C die met een rating van 1501 tot en met 1700 en in categorie D de spelers met een rating tot en met 1500. Aan het eind van het seizoen worden aan de winnaars per categorie prijzen toegekend. Om voor een prijs in aanmerking te komen, moeten er minimaal 5 ronden mee zijn gespeeld.

11. Indeling gebeurt in de eerste 10 ronden zoveel mogelijk door spelers uit dezelfde categorie tegen elkaar in te delen. Na deze 10 ronden zal zoveel mogelijk het scoringspercentage worden gebruikt.

12. De winnaar van het toernooi wordt bepaald door, achtereenvolgens:

  1. Het scoringspercentage (aantal punten gedeeld door aantal partijen)
  2. Het aantal gespeelde ronden
  3. Het aantal gespeelde partijen
  4. loting.

13. Afmelden voor een ronde van de zwart-wit competitie kan op een van de volgende manieren:

1. Een e-mail sturen naar wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl
2. SMS-bericht sturen naar de mobiele telefoon van de interne wedstrijdleider 06-53583480
3. Mondeling bij de interne wedstrijdleider op de speelavond voor de volgende ronde

14. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de wedstrijdleider intern. Tegen de beslissingen van de wedstrijdleider intern of de aangewezen assistent is beroep bij de Commissie van Beroep mogelijk. De commissie doet binnen een week een bindende uitspraak.