Vertrouwenspersoon

Er is bij SHTV een vertrouwenspersoon. Leden en ouders van jeugdleden kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon indien zij binnen de vereniging ongewenste omgangsvormen waarnemen. Het kan daarbij gaan om de omgang van volwassenen met kinderen, maar ook om de omgang van volwassenen onderling en kinderen onderling.

 

Per 1 september 2022 is Margreet Louissen bij SHTV de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken op het e-mailadres vertrouwenspersoon@schaakcombinatiehtv.nl.