SHTV K2 kopje onder in Amsterdam

Nadat in de eerste ronde het tweede team de oren werden gewassen door het Amsterdamse VAS (uitslag 2 - 6 zoals u zich wellicht herinnert), stond voor de tweede ronde opnieuw een achttal uit de hoofdstad klaar om onze dappere reservestrijders een pak slaag te geven. Dit achttal, of Berserkers zoals ze zichzelf noemen, betreft een vriendenteam dat qua speelsterkte minimaal in de eerste klasse thuishoort, maar door de huidige competitieregels gedwongen is om eerst op strafexpeditie te gaan in de vierde klasse. Afijn, de parallel met het Tilburgse KiNG is snel getrokken - op papier zijn de Amsterdam Berserkers zelfs een (sterk) verbeterde versie - en derhalve werd, zonder al te veel illusies, op 9 oktober noordwaarts getrokken. 

Ondanks verwoede pogingen van onze aanvoerder Ben S. om late afzeggingen in het eerste en tweede team in te vullen met enthousiaste reserves, kon niet worden voorkomen dat we ter elfder ure toch in ondertal aan de wedstrijd zouden beginnen. De sterkste strijder van Berserkers (voor een toelichting van deze geuzennaam verwijs ik graag naar hun eigen site), Miguoel A., zou in de oorspronkelijke opstelling de degens kruisen met Robin van L. Vanwege ons tekort aan manschappen dreigde reserve-Berserker Jonathan de K. daardoor aan de ultieme zuidkant van het slagveld een vrije doortocht te krijgen. Dat werd door hemzelf niet op prijs gesteld en zo wisselden op de valreep de sterkste en zwakste Berserker van positie. Doordat de nummers 2 en 3 in de pikorde van de Berserkers niet ten tonele zouden komen, was er al met al toch nog een kleine kans op een weliswaar miniem resultaat in deze verder ongelijke strijd. 

De overwinning voor de thuisspelende ploeg was nooit in het geding, maar de uitslag van 7½ - ½ doet onvoldoende recht aan de weerstand die geboden werd. Robin van L. kreeg helaas geen voet aan de grond in zijn partij tegen invaller Jonathan de K. Al spoedig werd een pion ingeboet en in het Paard vs Loper eindspel verdubbelde de materiaalachterstand waarna Robin de handdoek wierp. Eén bord hoger verkocht Eric A. zijn huid zo duur mogelijk maar zag met zwart zijn koning gedurende de gehele partij gevangen op het aanvangsveld. De vlag werd uiteindelijk gestreken in een stelling waarbij groot materiaalverlies niet voorkomen kon worden. Olav van L. trok met veel bravoure ten strijde tegen de op papier tweede man van Berserkers. Verrassenderwijs resulteerde dat in een groot dynamisch - en vermoedlijk beslissend - voordeel voor de Haagse witspeler. De koningsvleugel van zwart ontwaakte pas na een zet of twintig en dat had nooit meer tot een resultaat voor zwart mogen leiden. Olav kon de genadeklap evenwel niet uitdelen en langzaam ontworstelde zwart zich aan de verwurging. Een paar kleine fouten deden de balans vervolgens snel omslaan zodat ook hier het punt door Amsterdam kon worden bijgeschreven. Frans H. ging geruisloos ten onder in het Amsterdamse geweld. Tobias L.-B. trof op het vierde bord de tweede invaller van Berserkers. In een gelijkopgaande strijd kon Tobias met een handige tussenzet in het late middenspel een duidelijk voordeel verkrijgen. De duimschroeven werden vervolgens steeds verder aangedraaid wat zwart noopte om een stuk te geven. Tobias leek met vaste hand op een solide overwinning af te stevenen, maar vergallopeerde zich in het zesde speeluur alsnog. De zwarte koning was midden op het bord alle ademruimte ontnomen maar een dolle toren zorgde ervoor dat er teleurstellend in een half punt moest worden berust. Eduard van D. op het tweede bord onderschatte de snelheid waarmee zijn tegenstander zich toegang verschafte tot zijn koningsstelling. Toen de strijd op de koningsvleugel ontbrandde, kon Eduard zijn manschappen niet snel genoeg repatriëren. De zwaktes die in zijn kamp ontstonden waren te talrijk en verliezen onvermijdelijk. Op het eerste bord tenslotte kon Sander P. eveneens geen potten breken. Er werd lang gemanoeuvreerd achter de eigen linies waarbij de witspeler steeds op een minuscuul voordeel kon bogen. Onder lichte druk van de tijd (het zal eens niet), koos wit voor het defensief waar een slinkse aanvalsstoot aangewezen was. Niet veel later overrompelde zwart de witte verdedigingswerken en was andermaal de score voor Amsterdam. 

Met nul wedstrijdpunten uit de eerste twee wedstrijden en een doelsaldo van 2½ voor en 13½ tegen is er werk aan de winkel voor het tweede team. De derde ronde op 6 november tegen het op papier zwakke DD 3 biedt uitstekende mogelijkheden om afstand te nemen van de gevreesde degradatieplaatsen.

Amsterdam Berserkers 12179SHTV 217997½ - ½
Edwyn Mesman2207Sander Pauw20011 - 0
Daan Haver2193Eduard van Dijk19841 - 0
Arian de Buijne1889Tobas Li-Behn1742½ - ½
Danny de Ruiter2273Frans Hoogeveen17791 - 0
Bas Haver2274Olav van Leeuwen18491 - 0
Bart von Meijenfeldt2218Eric Alvares15651 - 0
Jonathan de Kleuver1879Robin van Leeuwen16701 - 0
Miguoel Admiraal2499NO1R - 0R