SHTV 2 – Toen de rook was opgetrokken

Halverwege de avond dacht ik even rook op te zien kringelen vanonder Aleksanders neus. Doch het bleek een dampende kom thee welke bij Schaakhuis maatje soepkom hebben. Een blik op het bord leerde me niet meer dan dat het zoals gebruikelijk bij hem een ingewikkelde stelling was. Ernaast zat Ben (één van drie invallers) die had toegezegd zijn uiterste best te doen. Gelet op het tijdsverbruik hield hij woord, maar ook de stelling zag er aantrekkelijk uit.

[White " Ben Spierings"]
[Black " Rachid Schrik"]
 [SetUp "1"]
[FEN "r1b2rk1/2p2p2/1p1p2np/3P1p2/p1P2P2/P7/1P1NP1BP/R4RK1 w - - 0 18"]

18. Rf3 ({Beter lijkt me} 18. Rac1 Bd7 19. Rc3 Rfe8 20. Rf2) 18... Bd7 19. Bh3
Rfe8 20. Kf2 Re7 21. Rg1 Kg7 22. e3 Kf6 23. Nf1 (23. Bf1 {gevolgd door Ld3 is m.i. beter}) 23... Re4 24.
Nd2 Ree8 25. e4 {Na afloop zag Ben in deze zet de reden van zijn ondergang} fxe4 
26. Bxd7 exf3 27. Bxe8 Rxe8 28. Kxf3 Nh4+ 29.Kf2 Kf5 30. Rg7 Re7 
31. Rg8 ({Beter is } 31. Rh7 Ng6 32. Rxh6 Nxf4 33. Kf3 Nd3 34.Rh5+ Kg6 35. Rh4 Nxb2 $6 36. Rg4+ {maar het voordeel is nog steeds aan zwart}) 31... Ng6 32. Ra8 Nxf4 33. Kf3 Nd3 34. Rxa4 Nxb2 35. Rb4 Nd3 36. Rb3 Ne5+ 37. Kg3 Re8 38. Kf2 Ng4+ 39. Kg2 Nxh2 40. Kxh2 Re2+ 41. Kg3 Rxd2 42. Rf3+ Kg6 43. Re3 Rc2 44. Re4 f5 45. Re6+ Kg5

Terugkijkend denk ik dat de zwarte stelling zich makkelijker liet spelen dan de witte en dat betekent in de handen van een tegenstander met honderden ratingpunten meer meestal dat de remisehaven steeds net buiten zicht blijft.
Positief was vooral dat iedereen de strijd lang gaande hield. Om kwart voor elf stond het nog nul-nul. Helaas beëindigden Evert en Rik hun partij met een blunder en Cor moest berusten in een plusremise. Verder kreeg ik weinig bijzonderheden mee. Dus dit zou een heel kort verslag zijn geworden als Maarten niet had gezorgd voor een welkome aanvulling. Daarom geef ik hier 'de pen' aan Maarten.
Ik zat al twee weken te sidderen van angst, omdat ik wist dat ik het in het Schaakhuis aan het eerste bord ongetwijfeld tegen onze geliefde maar nu ook zo gevreesde Melchior Vesters moest opnemen. Melchior zat vorig seizoen vaak naast mij en ik kon als geen ander meemaken hoe hij voor SHTV 1 een +4-score binnenhaalde. Vaak speelde hij prachtig en sterk, soms ging er iets mis, maar dan maakte hij nog remise. Verliezen deed hij niet. Ik speelde de laatste jaren wel eens een vluggertje met hem en dan merkte je dat hij gewoon sterker was in alle facetten van het spel. De laatste keer dat ik überhaupt een potje van hem won was, geloof ik, negen jaar geleden.
In de eerste twee ronden dit seizoen heb ik vrij slecht gespeeld en vreselijk slecht gescoord (nl. niets). Het zit me nog steeds niet lekker dat ik tegen Scheve Toren verzuimde om een matchpunt binnen te halen. Ratingwise had ik enige compensatie door een winstpartij in een verloren KNSB-bekerwedstrijd, maar om mijn seizoens-TPR in de buurt van mijn eigen rating te krijgen zou ik van Melchior moeten winnen.
Vooraf besloot ik dat remise toch genoeg moest zijn tegen iemand van het kaliber Melchior. Hoewel ik in een gevorderde wedstrijdsituatie natuurlijk wel alles op alles wil zetten voor het team, heb ik bij mijn openingsvoorbereiding niet gekozen voor de meest belovende doch complexe varianten, maar voor een aantal solide en vervlakkende voortzettingen, waarbij de uitkomst remise wat waarschijnlijker is.
Melchior pakte het in de partij echter zo aan dat ik toch genoodzaakt was mee te gaan in een scherpe opzet. De stukken hadden veel ruimte, de pionstructuren waren asymmetrisch, de koningen waren niet heel veilig, de dames waren nog op het bord. Melchior had een betere stelling kunnen bereiken (diagram na 15. Lxf3), maar koos voor een geforceerde afwikkeling, die hem tegenviel. Ik won een pion, maar daar had zwart volledige compensatie voor. Terecht koos zwart er aanvankelijk voor niet de pion meteen terug te winnen , maar eerst zijn activiteit te verhogen. Melchior overspeelde zijn hand door met zijn koning richten het midden te wandelen (22. ...Ke7?!). Ik twijfelde even of dit een prachtige vondst van hem was, maar het bleek al gauw dat die koning simpelweg te kwetsbaar was. Ik gaf hem onnodig nog een keer de kans om de pion terug te winnen (32. Lf3+?!), maar toen hij die kans niet greep kwam ik steeds meer in het voordeel. Het eindspel met een twee pionnen meer was overzichtelijk gewonnen en ik speelde het foutloos uit ondanks enige tijdsdruk.

[White "Maarten Stolte"]
[Black "Melchior Vesters"]
[SetUp "1"]
[FEN "r1b2rk1/ppp2qbp/2n3p1/3N4/5P2/4BB2/PP4PP/R2Q1RK1 b - - 0 15"]

15... Rd8 $6 ({Sterker was} 15... Be6 16. Nc3 {
Ik was dan van plan om mijn paard van het front weg te halen met} Rad8 {
en zag dan dat zwart goed ontwikkeld staat en het initiatief heeft. Thuis zag
ik dat het nog erger was, want mijn dame heeft geen prettig veld om naar uit
te wijken.}) 16. Qb3 Nd4 $5 ({Met} 16... Be6 17. Rad1 Rab8 $1 {had Melchior
een minstens gelijke stelling kunnen bereiken.  Doch hij koos voor de meer
dwingendere partijvoortzetting.}) 17. Ne7+ Kf8 18. Qxf7+ Kxf7 19. Nxc8 Raxc8 ({
Nu bleek dat} 19... Nc2 {niet goed was wegens} 20. Rfc1 {en bijvoorbeeld} Nxa1
21. Rxc7+ Kf8 22. Bxb7 Rb8 23. Bxa7) ({Objectief het beste was wellicht} 19...
Nxf3+ 20. Rxf3 Raxc8 {maar Melchior en ik hadden allebei gezien dat} 21. f5 $1
{dan prettig voor wit is, hoewel de stelling toch ongeveer gelijk zal zijn.})
20. Bxb7 Rb8 21. Be4 (21. Ba6 {was ook goed, maar veel ingewikkelder.}) 21...
Re8 (21... Rxb2 {was iets beter.}) 22. Bd5+ Ke7 $6 {Dit blijkt een misgreep.} (
22... Kf8 {had Melchior minstens gelijk spel gegeven).   Eén van de ideeën is
de aftrekaanval 23. .. Kd6, maar wit verhindert dat op eenvoudige wijze.}) 23.
Rad1 c5 24. Bb3 Kd6 25. Kf2 {niet slecht.} ({Doch} 25. Rfe1 {
was overzichtelijker geweest.}) 25... a5 26. Rd2 Rb4 27. Rc1 Rf8 28. g3 g5 29.
Kg2 gxf4 30. Bxf4+ Kc6 31. Bd1 Nf5 $6 {
Laten staan was beter, maar zwart wilde hoe dan ook iets proberen.} 32. Bf3+ $6
{Onhandig.} ({Met} 32. b3 $1 {had ik mijn plus kunnen consolideren.}) 32... Kb6
{met een remiseaanbod.   Ik heb niet overlegd, want ik had even daarvoor al
duidelijk gezien dat we daar niets mee opschoten. Verder had ik vertrouwen in
een goede afloop van deze partij, maar ook weinig tijd op de klok om te gaan
overleggen. Het was misschien ook een bewuste timing van mijn tegenstander,
omdat er nu wat dingen in de stelling zitten waar wit voor moet oppassen.} 33.
Kh3 $6 {niet het beste, maar wel praktisch.} ({Na} 33. b3 $6 Nh4+ $1 34. Kf2 $2
Bd4+ {is zwart in het voordeel.}) ({Zeer koelbloedig zou} 33. Re1 $1 {
zijn geweest, als ikj gezien had dat mijn kansen tegen de zwarte koning
doorslaggevend waren bij de vele mogelijke zwarte tegenacties.}) 33... Bd4 $2 {
Melchior mist zijn laatste kans om zijn pion terug te winnen.} ({Met} 33...
Bxb2 {had hij een bijna gelijke stelling kunnen bereiken.}) ({maar niet met} 
33... Rxb2 $2 34. Rxb2+ Bxb2 35. Rb1) 34. b3 Re8 35. Re2 Rxe2 36. Bxe2 Be3 37.
Rc4 $1 Rxc4 38. Bxc4 Bd4 $2 39. Bd3 {en wit wint de pion op h7 erbij. De rest
ging soepel. Ik had nog 5 minuten bedenktijd en hij wat minder. De
zwartvelderige lopers werden geruild. Wit speelde a2-a4 en dekte b3 met zijn
loper. De verbonden vrijpionnen op de koningsvleugel waren onstuitbaar.} 

Schaakhuis 11962-SHTV 218564½-3½
1Melchior Vesters2148-Maarten Stolte20390-1
2Mike Hoogland2069-Aleksander Henke19901-0
3Rachid Schrik2079-Ben Spierings17361-0
4Norbert Harmanus1911-Rik Pronk18681-0
5Jean Michel Beeloo1871-Cor Kanters1693½-½
6Hans Hollander1897-Evert Baak18311-0
7Paul Regeer1856-Karl Baak17970-1
8Derk Dekker1861-Ton Bodaan18910-1