Reglement laddercompetitie

Geen partij voor de interne zwitserse competitie of externe wedstrijd?
Zomaar eens een keertje meespelen?
kan altijd in onze ladder(keizer)competitie!
Gewoon even aanmelden bij de wedstrijdleider: Rik Pronk.
aan de zaal, per mail: rikpronk63@gmail.com, of per sms/whatsapp: 06-24657780.
Graag altijd aanmelden voor 19.55 uur!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglement laddercompetitie 2023-2024

1. De laddercompetitie bestaat uit 24 ronden. Deze ronden worden gespeeld op de speellocatie van SHTV (de Bosbeskapel) op de donderdagavonden.

2. De partijen in de laddercompetitie worden gespeeld volgens de laatste FIDE-regels voor het schaakspel. Uitzondering is de regel over gebruik van elektronische apparaten. Hiervoor geld hetzelfde als gesteld in art. 2 van de interne competitie.

3. Speeltempo is in principe 90 min.pppp plus 10 seconden per zet. Jeugdtempo is 40 minuten pppp plus 10 seconden per zet. Echter, spelers mogen in onderling overleg hiervan afwijken en een ander tempo afspreken.

4. Leden (senioren en jeugdspelers) en gasten die op een bepaalde clubavond willen meespelen moeten dit voor 19:55 uur van die betreffende avond kenbaar maken bij de interne wedstrijdleider, zodat die tussen om 19.55 uur de indeling kan gaan maken.

5. De rondes vangen aan om 20.00 uur. De verzuimtijd bedraagt 30 minuten. Indien een lid bij de wedstrijdleider kenbaar heeft gemaakt op een bepaalde avond wel mee te willen spelen, maar niet binnen de verzuimtijd voor het eerst in de speellocatie is verschenen, verliest hij of zij de partij.

6. Indien om 20.30 uur reeds ingedeelde spelers nog steeds niet aanwezig zijn, heeft de wedstrijdleider het recht om, in overleg met de aanwezige betrokkenen, de indeling zodanig aan te passen dat de dan wel aanwezige spelers een partij kunnen gaan spelen.

7. De indeling van elke ronde geschiedt met behulp van het computerprogramma Sevilla volgens het klassieke Systeem Keizer, waarbij de wedstrijdleider het recht heeft handmatig aanpassingen aan te brengen (bijvoorbeeld om te bevorderen dat zo veel mogelijk jeugdleden spelen tegen zo veel mogelijk seniorleden of dat seniorleden niet teveel partijen achter elkaar met jeugdtempo spelen).

8. De indeling voor de eerste ronde geschiedt aan de hand van de beginranglijst. Op deze beginranglijst is elk lid op speelsterkte (rating) opgenomen. Aan het sterkste lid wordt een eigenwaarde van 80 punten toegekend, de eigenwaarde van elk volgend lid is steeds één punt minder. Leden zonder rating worden door de wedstrijdleider ergens op een plaats in de beginranglijst geplaatst.

9. Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst opgesteld aan de hand van het behaalde aantal punten. Bij winst op een tegenstander wordt het aantal punten (dat bij aanvang van de competitie gelijk is aan de eigenwaarde van de speler) vermeerderd met de eigenwaarde van de tegenstander, bij remise wordt het puntentotaal vermeerderd met de helft van de eigenwaarde van de tegenstander, en bij verlies blijft het puntentotaal gelijk. Deelnemers die op een bepaalde avond geen partij in de laddercompetitie kunnen spelen vanwege deelname aan de zwitserse interne, externe wedstrijden, bardienst of wedstrijdleiding, krijgen 66% van hun eigenwaarde, afwezigen die zich hebben afgemeld krijgen 33% van hun eigenwaarde. Bij een ‘bye’ krijgt de deelnemer 100% van zijn of haar eigenwaarde.

10. Aan de hand van de aldus ontstane nieuwe ranglijst wordt telkens een nieuwe eigenwaarde toegekend, de nummer één op de ranglijst heeft altijd een eigenwaarde van 80, elke volgende speler steeds één punt minder.

11. Op basis van de aldus ontstane nieuwe ranglijst en op basis van de voor de betreffende avond beschikbare spelers wordt telkenmale de nieuwe ronde-indeling voor de laddercompetitie gemaakt.

12. Nieuwe deelnemers die lopende de competitie met deze competitie mee willen gaan doen zullen op basis van hun rating op de betreffende plek in de beginranglijst worden gezet en vervolgens voor elke niet gespeelde ronde 33% van hun eigenwaarde aan hun puntentotaal toegevoegd krijgen. Op deze wijze wordt hun plek op de ranglijst, en daarmee hun tegenstander(s), bepaald.

13. Na 8 ronden wordt de eindstand bepaald. De bovenste deelnemer ontvangt een periodeprijs. Bij gelijk eindigen op punten bepaald onderlinge uitslag en daarna aantal partijen de volgorde. Daarna begint de competitie opnieuw. De ranglijst na de voorgaande periode is de basis voor de beginranglijst van de nieuwe periode.

14. De resultaten worden niet doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB

15. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de interne competitieleider. Tegen de beslissingen van de interne competitieleider is beroep bij de Commissie van Beroep mogelijk.