Protocol verantwoord schaken bij SHTV

In dit protocol (dd. 24 september 2020) staan de regels die te volgen zijn bij onze beide afdelingen. De regels met betrekking tot de jeugd en jeugdbegeleiding zijn te vinden in artikel 13 tot en met 16. Mocht u punten missen, geef het door aan één van de bestuursleden. Dit protocol geldt tot nader order; als de omstandigheden veranderen wordt het aangepast.

 

Senioren

Artikel 1
Wanneer u symptomen vertoont die kunnen wijzen op corona, blijft u thuis.

Artikel 2
Kwetsbare sporters (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf het risico te analyseren of zij op basis van dit protocol willen schaken bij SHTV. Raadpleeg eventueel uw huisarts.

Artikel 3
De corona-verantwoordelijke (over het algemeen de intern wedstrijdleider) mag tijdens de avond iemand weigeren of naar huis sturen tijdens de training of wedstrijd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten of als iemand zich niet aan dit protocol houdt.

Artikel 4
Gezien het feit dat voorafgaand op de seniorenschaakavond de jeugd aanwezig is, is het, behalve voor jeugdleiders en mensen verantwoordelijk voor de zaalindeling, niet toegestaan eerder dan 19.45 het gebouw te betreden.

Artikel 5
a. Vanaf uw binnenkomst wordt aangenomen dat u ten allen tijde de 1½ meter afstand tot anderen bewaart.
b. Op verzoek vertelt u aan de corona-verantwoordelijke dat u geen van de vragen op de Checklist van de overheid met ja beantwoord heeft.

Artikel 6
Reinig of desinfecteer uw handen voor aanvang van de partij. De mensen die de spullen klaarzetten doen dit voordat zij meubilair en materiaal aanraken.

Artikel 7
Er worden geen handen geschud.

Artikel 8
Er mag alleen worden gespeeld op tafels die daar voor aangewezen zijn. Altijd twee tafels met daarop een diagonaal geplaatst schaakbord. Er wordt naar gestreefd die tafels met materiaal er op klaar te hebben staan voor 20.00 uur. Schuif niet met het meubilair als het eenmaal staat.

Artikel 9
Houd altijd rekening met de 1½ meter als u rondloopt en/of bij een partij kijkt.

Artikel 10
Ook aan de bar behoudt u de 1½ meter en bovendien mag u geen consumptie voor uw tegenstander of iemand anders meenemen. 

Artikel 11
De corona-verantwoordelijke zorgt voor een goede ventilatie van de speelzaal zodat de lucht regelmatig ververst wordt. Dit vermindert de kans op besmetting.
Concreet betekent dit dat de deuren open staan. Als het kouder wordt, gaan de deuren dicht, maar zal de corona-verantwoordelijke ieder kwartier de ruimte ventileren door aantal minuten de deur open te houden.

Artikel 12
Bij het opruimen hoeft niet alles gereinigd te worden, al het materiaal verdwijnt een week lang in de kast.

 

Jeugd

Artikel 13
Wanneer een deelnemer symptomen vertoont die kunnen wijzen op corona, blijft u thuis.

Artikel 14
De corona-verantwoordelijke (over het algemeen de jeugdleider) mag tijdens de avond iemand weigeren of naar huis sturen tijdens de training of wedstrijd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten of als iemand zich niet aan dit protocol houdt.

Artikel 15
a. Tussen 18.15 en 19.30 uur zijn de zalen van de schaakvereniging gereserveerd voor de jeugdspelers (spelers in de leeftijd t/m 17 jaar). Zij behoeven zich niet te houden aan de regel van onderling afstand houden van 1½ meter.
b. De leden van de jeugdcommissie van de vereniging zijn aanwezig bij de wedstrijden en lessen voor de jeugd. Zij proberen zo veel mogelijk 1½ meter afstand te houden tot elkaar en tot de jeugdleden.
c. Andere volwassenen blijven zoveel mogelijk uit de speelzalen. Kort binnenlopen bij halen en brengen kan en natuurlijk houden we dan afstand van elkaar.
Het hele uur blijven en meekijken kan nu helaas even niet.

Artikel 16
Bij alle vragen of uitzonderingen beslist onze jeugdleider.