Promotie H2 - SHTV H2, wisselende kansen

afbeelding van Pegasus

Wedstrijd nummer 5 in het altijd gezellige maar een beetje verre Zoetermeer. Vooraf staan we 2 matchpunten boven de degradatiestreep, dus een resultaat zou extra mooi zijn.

Rond 9 uur zijn de stellingen nog in evenwicht. Bij René zelfs potremise ondanks de aanwezigheid van een drietal stukken per persoon. De pionnenketen van de a- tot de h-lijn is voor beide slechts op straffe van verlies open te breken. René bezorgt de teamleider nog een hartverzakking door daadwerkelijk iets te doen wat op voorbereiding van een doorbraakpoging lijkt, maar keert dan terug op zijn schreden en de vrede wordt getekend. Toch weer als eerste klaar.

[White "Dirk Brinkman"]
[Black "René Weerts"]
[SetUp "1"]
[FEN "8/1k3p2/1p2p1p1/p1p1P1Pr/P1Pp4/3P2R1/1P5P/6K1 w - - 0 35"]

35. Kg2 Kc6 36. Rg4 Kd7 37. h4 Rh8 38. Kf3 Ke7 39. Kg3 Rd8 40. Rf4 Ra8 41. Rf1
Ra7 42. Rh1 Kf8 43. Rf1 Kg7 44. Re1 Ra8 45. Rf1 Rh8 46. Rh1 Rh5 47. Rf1 Kf8 48.
Ra1 Ke8 49. Ra3 Kd7 50. Ra1 Rh8 51. Rh1 *

Karl speelt voor de tweede achtereenvolgende partij de zelfde variant van de Pirc. In ieder geval pas nog bekeken , zijn tegenstander kent de finesses duidelijk ook. De partij komt traag op gang.
Evert, Tobias en Ed zitten na 1 c4 in de brexitopening (exit is exit). De eerste twee slaan aan het laveren en de derde verandert al snel de structuur maar komt wat passief te staan. Bij Meile, Piet en Jan kiest de zwartspeler steeds voor een ambitieuze verdediging. Voor Meile noteren we een klein plusje, Piet staat iets passief maar dat is niet ongebruikelijk. Jan komt vlot en goed door de opening.
De 14 spelers strijden verder en pas om 22:45 valt de tweede beslissing. Op bord 2 in een partij met een vreemd evenwicht verslikt wit zich in de complexe stelling en met een paardvork beslist Evert de partij. Jan staat inmiddels een stuk en een pion voor. De plus van Meile mag je inmiddels als beslissend voordeel beschouwen.
Ed (de koning van de verdediging) is zoals gewoonlijk stug zetjes blijven doen, tegenkansen creërend en staat ook gewonnen. Piet staat verdacht, terwijl Tobias na een vervaarlijk stukoffer van zijn tegenstander over het bord gejaagd wordt. De afwikkeling is lang en als de rook optrekt is het materiaal nadeel van Tobias een paard tegen toren plus drie pionnen. Niemand zou het hem kwalijk nemen als hij de witte vlag zou hebben gehesen.
Karl heeft een pion meer maar in een lastige stelling en vraagt of remise een optie is. We hebben 1,5 punt en staan op 3 borden gewonnen, dus ja dat is een optie. Net als hij remise aanbiedt gaan Ed en Meile jagen en schieten beide een bok (de horens worden te zijner tijd getoond in onze prijzenkast). Gelukkig komt dit niet door bij Karl zijn tegenstander en die weigert het aanbod. Dat geeft ons weer de kans om Karl te zeggen dat er een punt nodig is.
Inmiddels is het over elven en Piet geeft op omdat hij word mat gezet. Tobias (Toren+Paard+pion tegen 2 torens + 4 pionnen) brengt met zijn oprukkende pion zijn tegenstander in verlegenheid en wint een kwaliteit en een pion terug. Het resterende toreneindspel van 1 tegen 3 pionnen weet hij snel te nivelleren naar beide een pion en vervolgens beide geen pion. Remise is een feit, deze werd niet weggehaald voor de poorten van de hel maar achter de poorten en wel zo ver dat je poorten met een verrekijker niet eens meer kan zien.

[White "Tobias Li Behn"]
[Black "Stephan Kooiman"]
 [SetUp "1"]
[FEN "r2qr1k1/1ppb1pp1/pb1p2n1/3Pp2n/1PP1P2p/P1NQ2PP/1B1N1PBK/R4R2 w - - 0 19"]

19. Qf3 Bxf2 $3 20. Qxh5 hxg3+ 21. Kh1 Nf4 22. Qf3 Qh4 23. Rxf2 Bxh3 24. Bxh3
Qxh3+ 25. Kg1 gxf2+ 26. Kxf2 Nd3+ 27. Ke3 Qxf3+ 28. Nxf3 Nxb2 29. Nd2 b5 30.
cxb5 axb5 31. Nxb5 Reb8 32. Nc3 ({Niet beter is} 32. Nxc7 Ra7 33. Ra2 Nd1+ (
33... Na4) 34. Kd3 Rxc7 35. Nc4 Nc3 $1 36. Kxc3 Rbc8) 32... Rxb4 33. Ra2 Nc4+
34. Nxc4 Rxc4 35. Kd3 Rc5 36. a4 g6 37. Rb2 f5 38. exf5 gxf5 39. Rb7 Kf7 40.
Nb5 {Wit laat alle terecht voorzichtigheid varen.} Rxd5+ $6 ({
Meer voor de hand lag} 40... Rxa4 41. Nxd6+ ({of} 41. Nxc7 Rd4+ 42. Ke2 Rc2+
43. Ke1 Rh4 {en mat komt snel dichter bij.}) 41... Kg6 42. Nb5 Rb4 43. d6 c6
44. d7 Rd5+ 45. Kc3 Rbxb5) 41. Kc4 Rc5+ $6 ({
Minder voor de hand liggend maar erg goed was} 41... Rd4+ 42. Nxd4 Rxa4+ 43.
Kc3 Rxd4 44. Rxc7+ Ke6 {en het is verder éénrichtingsverkeer.}) 42. Kb4 Ke7 $2
({Na} 42... Rc1 43. Nxd6+ Kf6 44. Nb5 Rb1+ 45. Ka3 e4 {
blijven de witte stukken erg passief.}) 43. Nxc7 Raa5 $2 ({
Direct een kwal geven} 43... Rxc7 44. Rxc7+ Ke6 {speelt een stuk makkelijker.})
44. Na6+ Kd8 45. Nxc5 Rxc5 46. a5 {Wit maakt vorderingen.} Rc1 47. Kb5 f4 48.
a6 Kc8 49. Rf7 Rb1+ 50. Kc6 Kb8 51. Kxd6 Rb6+ 52. Kxe5 Rxa6 53. Rf8+ Kc7 54.
Rf7+ Kc8 55. Kxf4 Kd8 56. Ke5 Kc8 57. Kd5 Kd8 58. Rh7 1/2-1/2

Kort daarna geeft ook Ed op, zijn vrijpionnen zijn één voor één geconsumeerd. Karl weet zijn tegenstander in onoverkomelijke moeilijkheden te brengen en deze laat zich mat zetten, 3-3. Jan heeft misschien iets gemerkt van de opmerkelijke partij van Tobias en neemt geen halve maatregelen. Het eindspel van dame + 3 lichte stukken + pion tegen koning Remi herbergt alleen nog een pat risico. Zolang je maar schaak blijft geven is niets aan de hand 3-4.
Meile schuift nog lang door in een poging onze winst te pakken maar te vergeefs 4-4. Inmiddels is het 11:40 uur en mijn tegenstander merkt op; Dit hadden we ook om 20:00 uur kunnen afspreken.
Per saldo nu 3 matchpunten boven de degradatiestreep. Nog twee ronden te gaan en wel tegen de huidige nummers één en twee, die respectievelijk maar 3 en 2 matchpunten meer hebben.

Promotie H21772-SHTV H217344-4
1Maarten Wichhart1991-Karl Baak18650-1
2Sebastiaan de Jong1868-Evert Baak18390-1
3Stephan Kooiman1792-Tobias Li-Behn1665½-½
4Hylke Kuipers1731-Ed Olvers17981-0
5Erwin Guijt1737-Meile Tamminga17471-0
6John Tan1768-Piek Sikkes17571-0
7Hamilcar Knops1744-Jan Verheijen15520-1
8Dirk Brinkman1548-René Weerts1645½-½