Promotie H1 - SHTV H2

afbeelding van Pegasus

Op dinsdag 12 april werden verwacht in Zoetermeer. Met Tobias als invaller voor de eerste afmelding van het seizoen. Ongelukkigerwijs volgde er een tweede afmelding waarvoor door een combinatie van kort dag en een lange reis geen enthousiaste invaller gevonden kon worden. Het gratis punt werd door de teamleider van Promotie zelfs niet met enthousiasme ontvangen. Als hij dat van te voren het geweten …, ja als ik het van te voren had geweten …

Jan zag vanwege vormgebrek op tegen het ratingverschil waarmee hij waarschijnlijk geconfronteerd zou worden. Na een diepe zucht naast mij en de mismoedige blik van Jan begreep ik dat de stand 2-0 was.

Niet lang daarna, terwijl ik geheel gefocust was op de damevleugel, sloeg mijn tegenstander op h6 waarna het mat niet ver weg was.

De tegenstander van René hield zich aan het principe “sla nooit op b2 ook als het goed is”, zodat René de openingsfase overleefde en uiteindelijk een slechter eindspel bereikte. Misschien was het houdbaar, maar niet na een onnauwkeurigheid van onze man.

Piet verdedigde in een vroeg eindspel zonder dames met een slechte loper tegen goed paard. Achtereenvolgens zag ik daar een slecht paard, een passieve toren en een reddeloze pion bijkomen. Op een echt eindspel liet Piet het niet meer aankomen. 5-0

Bij Olav geen eindspel, maar een stelling waar het draaide om veiligheid van de koningen. Vooral de zwarte wist nog niet waar die te zoeken.

 [White "Olav van Leeuwen"]
[Black "Nico Peerdeman"]
[Result "1-0"]
[SetUp "1"]
[FEN "r3k2r/ppq2p2/2p4p/P3P1p1/3bP3/2NQ2PP/1PP5/2KR3R b k - 0 21"]

21... O-O-O $6 22. a6 Qxe5 (22... b6 23. Nd5 Bxb2+ 24. Kxb2 cxd5 25. exd5 Qxe5+
26. Kb3) 23. axb7+ Kxb7 24. Rhf1 f6 25. Rf5 Bxc3 $2 {overziet de 27ste zet} 26.
Rxe5 ({zwart verwachtte waarschijnlijk} 26. Qxc3 Rxd1+ (26... Qxc3 27. bxc3)
27. Kxd1 Qxe4 28. Qxf6 Re8) 26... Rxd3 ({Hij had ook geen zin in} 26... Bxe5
27. Qxd8 Rxd8 28. Rxd8 Bxg3 29. Rh8) 27. Re7+ Kb6 28. Rxd3 Be5 29. Rb3+ Kc5 30.
Rxa7 Rd8 31. Ra5+ Kc4 32. Rb6 Bxg3 33. Rxc6+ Kd4 34. Rd5+ Rxd5 35. exd5 Kxd5
36. Rxf6 Bf4+ 37. Kd1 h5 38. Ke2 ({veiliger is} 38. Rxf4 gxf4 39. Ke2) 38...
Ke5 39. Rh6 h4 40. b4 ({het is nooit te laat om te blunderen} 40. Kf3 $2 g4+)
40... Kd5 41. Kd3 Bd6 42. c4+ 1-0

Bij Ed was het lang denken, manoeuvreren en weinig ruilen. Zijn aanvankelijke achterstand in tijd wist hij voor de laatste minuten om te zetten in een voorsprong met weliswaar verloren stelling, zoals uit de analyse bleek. Toch streek hij het volle punt op toen de tegenstander in de haast een loper weggaf.
Tobias niet bang voor een sterke tegenstander werd op zijn wenken bediend met een FM. Die hij provoceerde tot een alles of niets aanval op zijn witte koning in ruil voor twee zwarte pionnen.

[White "Tobias Li-Behn"]
[Black "Bernard Bannink"]
[Result "1/2-1/2"]
[SetUp "1"]
[FEN "5rk1/pp1q2p1/4b3/3nPr2/1P1p4/3P4/P2BQPBP/R3R1K1 w - - 0 24"]

24. Rf1 Nf4 25. Bxf4 Rxf4 26. f3 R8f5 27. Rae1 Rh5 28. Rf2 Qe7 29. Qd2 Qh4 30.
Bf1 Rg5+ 31. Rg2 Rgf5 32. Re4 Rxe4 33. fxe4 Rxe5 34. Rg3 Qf6 35. Be2 b6 36. Bg4
Bxg4 37. Rxg4 Rh5 38. Rg3 a5 39. Qc2 {
nu minder dan 5 minuten en zwart het dubbele} Kh7 40. bxa5 bxa5 41. Qc4 Qh4 42.
Qc2 Qf4 43. Qf2 Qxf2+ 44. Kxf2 Rxh2+ 45. Rg2 Rh3 46. Rg3 Rh5 47. Kf3 Rc5 48.
Rg2 g5 49. Kg4 Kg6 50. Rb2 Kf6 51. Rb6+ Kf7 $2 52. Rd6 Rc2 53. a4 Rg2+ 54. Kf3
({beter is} 54. Kf5 g4) 54... Ra2 55. Rxd4 Ra3 56. e5 ({beter is} 56. Kg4 Kf6)
56... Ke6 57. Rg4 {gaat voor de remise} (57. Ke4 g4 58. Rd6+ Ke7 59. Rg6 Rxa4+
60. d4 Rb4 61. Rxg4) 57... Rxd3+ 58. Ke2 Ra3 59. Kd2 Kxe5 (59... Kf5 $5 60. e6
$1) 60. Rxg5+ 1/2-1/2

Promotie H11917SHTV 217385½ - 2½
Bannink, B. (Bernard)2188Li-Behn, T.X.Y. (Tobias)1894½ - ½
Swart de, S. (Sipke)1951Baak, K.L. (Karl)18141 - 0
Peerdeman, N.P. (Nico)1915Leeuwen van, O. (Olav)18170 - 1
Nepveu, M. (Manuel)1860NO01R - 0R
Mostert, M.J. (Joost)1905Olvers, E. (Ed)17550 - 1
Albertus, B. (Bram)1906Sikkes, P. (Piet)16691 - 0
Hettfleisch, M. (Maurice)1874Weerts, R.J. (René)16401 - 0
Heskes, J.M. (Johan)1734Verheijen, J. (Jan)15741 - 0