Interne competitie

Let op artikel 11 van het reglement!! Laat het je niet gebeuren!

De wedstrijdleider is te bereiken:
- via mail: rikpronk63@gmail.com
- sms/whatsapp: 06-24657780 (meld je met naam, de wedstrijdleider is niet helderziend!)
- bellen/inspreken: alleen in uiterste geval!

Tip: als bijwerken niet lukt: maak de cache van je webbrowser leeg!

Reglement interne competitie SHTV seizoen 2023-2024

Speelsysteem:

1. De interne competitie bestaat uit 13 ronden zwitsers.
Indeling is de eerste drie ronden op rating, daarna op weerstandspunten.
De eerste 12 ronden worden steeds gevolgd door een inhaaldonderdag.

2. We spelen volgens de meest recente FIDE-regels voor het schaakspel.
Uitzondering: telefoons/horloges e.d. mag je bij je hebben zolang ze niet gebruikt worden om engine's te raadplegen tijdens je partij. Ze mogen geen overlast veroorzaken in de speelzaal. Dus schakel geluiden en trilfunctie's uit! De wedstrijdleider kan, als dit vaker gebeurt en waarschuwingen niet helpen, uiteindelijk zelfs besluiten een nul toe te kennen!

3. De bedenktijd is 1 uur en 30 minuten pppp plus 10 seconden per zet.
Jeugdspelers en hun tegenstanders kunnen spelen met een bedenktijd van 40 minuten pppp plus 10 seconden per zet. Jeugdspeler geven bij het begin van de competitie aan welk tempo zij zullen spelen.

4. Elke ronde wordt gespeeld op twee opeenvolgende clubavonden.
Uitzondering zijn onderbrekingen voor andere clubactiviteiten.
De ronde wordt in beginsel gespeeld op de eerste dag. Alle data zijn terug te vinden in de kalender. Als één of beide spelers niet op de geplande avond kan/kunnen spelen, wordt er uitgeweken naar de 2e avond.

5. De wedstrijden beginnen uiterlijk om 20.00 uur. De wedstrijdleider mag de klokken op die tijd starten.

Indeling, opnemen van bye's, late afmelding

6. De wedstrijdleider maakt en publiceert de indeling voor een volgende ronde zo spoedig mogelijk na de 2e donderdag. Zo nodig vult hij tijdelijk een remise in bij ontbrekende uitslagen. De indeling is altijd onder voorbehoud van overmacht (bijv. late afmelding zoals in artikel 10 waardoor een conflict ontstaat zoals in artikel 9). De indeling op de clubavond is altijd leidend.

7. In de eerste twaalf ronden kan je maximaal 4x een bye nemen. (half punt). Meer vrije ronden of vrij in ronde 13 levert nul punten op.

8. Opnemen van een bye moet op één van de volgende manieren:
- Een e-mail sturen naar rikpronk63@gmail.com;
- een appje sturen naar 06-24657780 (vermeld je naam! Ik heb niet van iedereen de nummers in de contactenlijst)
- melden bij de interne wedstrijdleider op een speelavond.
Geef het opnemen zo snel mogelijk door! Liefst uiterlijk de donderdag voor de volgende ronde. Dat bevordert de soepele indeling.

9. Het kan voorkomen dat van twee tegen elkaar ingedeelde spelers de ene de eerste avond niet kan en de ander de tweede avond niet.
De wedstrijdleider houdt hier bij de indeling van ronden 1 tot en met 12 waar mogelijk rekening mee. Hij kan beide de spelers inlichten en kijken of er gespeeld kan worden op een andere datum bij een andere vereniging of bij een van de spelers thuis. In uiterste gevallen kan hij handmatig de indeling aanpassen.

10. Je kunt ook na het publiceren van de voorlopige indeling verhinderd zijn.
- Je wordt gevraagd als invaller in een team: De teamleider van het betreffende team brengt de tegenstander van de invaller en de wedstrijdleider op de hoogte;
- Je wordt gevraagd als invaller in een team op de speelavond: De teamleider van het betreffende team brengt de tegenstander van de invaller en de wedstrijdleider op de hoogte;
- Je bent om andere reden afwezig: Je informeert zelf zo spoedig mogelijk je tegenstander en de wedstrijdleider.

Mailadressen en telefoonnummers zijn bij de wedstrijdleider en secretaris te krijgen.
In alle gevallen proberen beide spelers er eerst zelf uit te komen wanneer de wedstrijd dan wel gespeeld kan worden. Pas daarna kan de wedstrijdleider helpen zoeken naar een oplossing.

11. Als je om 20.30 er zonder bericht nog niet bent dan:
- gaat de winst naar je tegenstander. Uitzondering is als er twee spelers om 20.30 zonder partij overblijven en zij zelf besluiten de partij tegen elkaar te spelen.
- wordt je automatisch buiten de indeling van de volgende ronde gehouden. Dit kan je alleen voorkomen door zelf contact op te nemen met de wedstrijdleider.

12. De indeling gaat met de laatste versie van Swissmaster.
Spelers kunnen maximaal één keer tegen elkaar uitkomen.

Prijzen en rating

13. Op de beginranglijst zijn alle spelers ingedeeld in vier categorieën volgens de ratinglijst van september 2023.
categorie A: rating hoger dan 1800
categorie B: rating van 1601 tot en met 1800,
categorie C: rating van 1401 tot en met 1600,
categorie D: rating tot en met 1400.
Aan het eind van het seizoen worden per categorie aan de hoogst geklasseerde spelers op de eindranglijst prijzen toegekend.
De winnaar overall krijgt de titel: ‘Clubkampioen van SHTV seizoen 2023-2024' en mag de wisselbeker een jaar in bezit houden.

14. Bij gelijke wedstrijdpunten wordt de volgorde bepaald door: 1. het aantal weerstandspunten (wp); 2. het aantal Sonnenborn-Bergerpunten (S.B.); 3. het resultaat van de onderlinge partij; 4. loting.

15. De resultaten worden zsm doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB, tenzij 1 van de spelers heeft aangegeven dit niet te willen. Als de partij met het jeugdtempo gespeeld wordt heeft dit alleen invloed op de rating van de jeugdspeler.

En als nou.........?

16. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de interne competitieleider. Tegen de beslissingen van de interne competitieleider is beroep bij de Commissie van Beroep mogelijk.

 

 

2013-2014:  beginladder   eindstand    uitslagen

2014-2015:  beginladder   eindstand    uitslagen

2015-2016:  beginladder   eindstand    uitslagen

2016-2017:  beginladder   eindstand    uitslagen

2017-2018:  beginladder   eindstand    uitslagen

2018-2019:  beginladder   eindstand    uitslagen

2019-2020   beginladder   eindstand    uitslagen

2020-2021   beginladder   eindstand    uitslagen

2021-2022   beginladder   eindstand    uitslagen

2022-2023   beginladder   eindstand    uitslagen