Eerste team slaat belangrijke slag

Bij het uitkomen van het competitieprogramma en de opstelling was duidelijk dat de ronde van 6 november een belangrijke zou zijn, zowel voor het eerste in de strijd om promotie, als voor het tweede in de strijd tegen degradatie. Gelukkig waren er deze keer geen problemen om de benodigde invallers te vinden. Ton had al enkele maanden geleden afgezegd, maar Sander kon voor hem invallen. Spijkenisse 2, onze tegenstander van vandaag, bleek vier spelers uit de basisopstelling te missen, waaronder hun twee sterkste spelers. Omdat hun eerste team op het laatste moment nog een speler nodig had, kwam het team bovendien maar met 7 spelers. Karl was de (on)gelukkige die een gratis punt kreeg.

Gert-Jan was de eerste die op het bord tot scoren kwam. In een stelling met tegengestelde rokades kwamen de witte pionnen van Gert-Jan sneller naar voren dan die van zijn tegenstander. Deze besloot een stuk te offeren tegen twee pionnen. Dat remde de aanval van wit enigszins en Gert-Jan moest even opletten. Zwart offerde nog een tweede stuk, maar kreeg daar niet veel voor. Terwijl Gert-Jan zijn aanval hervatte en daarmee een derde stuk pakte, wist zwart niet genoeg dreigingen te creëren. Het punt ging daarop al snel naar Gert-Jan.

Sander had aan bord 1 een lastige middag. Beide spelers manoeuvreerden omzichtig en Sander gebruikte veel tijd. Gezien de stand op de andere borden besloot hij tot een remiseaanbod dat zijn tegenstander aannam.

Peter had in de opening een pion geofferd en kreeg daar fraai spel voor. De zwarte koning kwam niet uit het midden weg en stond uiteindelijk op f8 vooral een toren in de weg, terwijl de witte stukken de hele stelling beheersten. Uiteindelijk kon zwart de problemen niet het hoofd bieden en Peter kon een dame tegen een toren incasseren en daarmee ook een punt. Hieronder een gedeelte van de partij met commentaar van Peter.

 

[Event " SHTV 1 - Spijkenisse 2"]
[Site "KNSB-competitie 4e klasse G"]
[Date "2021.11.06"]
[Round "3.4"]
[White "Peter Vorstermans"]
[Black "Ariton Debrliev"]
[Result "1-0"]
[ECO "B22"]
[Annotator "Peter"]
[SetUp "1"]
[FEN "r3kbnr/pp3ppp/2n5/3qp3/3P4/5B2/PP3PPP/RNBQ1RK1 b kq - 0 9"]
[PlyCount "36"]
[EventDate "2020.??.??"]
[SourceVersionDate "2011.09.16"]

{[#]} 9... Qxd4 10. Qe2 $16 {zwart staat een pion voor, maar zijn ontwikkeling
blijft achter} f6 {houdt vast aan de pluspion, maar verzwakt hiermee de witte
velden; beter was Pf6} 11. Be3 Qd7 12. Rd1 Qc8 13. Nc3 Bb4 14. Nd5 Nge7 15. Qc4
Nxd5 16. Bxd5 Be7 17. Bf7+ {wit staat heel goed, maar na Lg8 is het meteen uit}
(17. Bg8 Nd8 18. Rxd8+ Kxd8 19. Rd1+) 17... Kf8 18. Be6 Qe8 19. Rd7 Nd4 {
na Td8 heeft zwart nog wat spel} 20. Bxd4 exd4 21. Qxd4 Rd8 22. Rd1 (22. Rc1 {
is wat sterker}) 22... Rxd7 23. Bxd7 Qd8 24. Qxa7 Qc7 25. Qa8+ Bd8 26. Bg4 Kf7
27. Rd7+ 1-0

Vervolgens zorgde de teamleider voor een behoorlijke domper op de feestvreugde. Na een rustige opening kreeg Wouter met wit een prettig voordeel. Een keer kon hij op simpele wijze een pion winnen met daarbij een tamelijk overzichtelijke stelling, maar het leek ook mogelijk een zwarte toren in te sluiten. Er zat inderdaad wel meer in, maar met weinig tijd en wedstrijdritme was het toch beter geweest om voor een pion meer met overzichtelijke stelling te gaan dan in onduidelijk gerommel gezogen te worden. Want dat was precies wat er gebeurde. Zwart rende met zijn damevleugelpionnen naar voren om de toren te redden dan wel in te ruilen voor een setje vrijpionnen. Met weinig tijd koos Wouter een paar keer voor een onhandige voortzetting, waardoor de stelling steeds ingewikkelder werd en zwart een gedekte vrijpion op b2 kreeg. Daarna was het straalverloren, hoewel het er in de analyse nog op leek dat wit tot het eind nog kansen op een resultaat had.


[Event " SHTV 1 - Spijkenisse 2"]
[Site "KNSB-competitie 4e klasse G"]
[Date "2021.11.06"]
[Round "3.2"]
[White "Noordkamp, Wouter"]
[Black "Van Buuren, Fabian"]
[Result "0-1"]
[ECO "B52"]
[PlyCount "80"]
[EventDate "2021.??.??"]
[SourceVersionDate "2021.11.06"]
[FEN "5rk1/p5b1/2n1p1pp/1p2pp2/2r1P3/2P1BP1P/PP4PN/3RR1K1 w - - 0 21"]

21. Rd6 {Wit heeft een prettig voordeel: hij heeft de d-lijn in
bezit en zwart heeft een dubbelpion waar zijn loper tegenaan staat te kijken.
Wel moet het witte paard nog even mee gaan doen.} f4 22. Bf2 Re8 23. Nf1 {
Misschien is dit niet zo zorgvuldig. De dreiging is natuurlijk Pd2 met
materiaalwinst, maar zwart krijgt de gelegenheid met tempowinst zijn loper
weer in het spel te betrekken.} Bf8 24. Rd7 a5 25. Nd2 {Hier was ik toch wel
erg tevreden, want wordt de zwarte toren nu niet ingesloten?} Nb8 {O nee, toch
niet. Maar ook dit ziet er heel goed uit. Wit kan een pion winnen met Pxc4,
maar dat vond ik niet overtuigend genoeg en bovendien leek er wel meer in te
zitten. Het leek me dat de toren straks terug moet over de c-lijn en dan valt
b5. En die heb ik liever dan a5.  Ik zag echter totaal niet aankomen dat zwart hier überhaupt nog tot iets kon komen.} 26.
Rb7 (26. Nxc4 Nxd7 27. Nxa5 Ra8 {Dit leek me nog niet zo makkelijk, maar wit
heeft gewoon b4 om het paard te dekken en dan ziet het er toch wel erg goed
uit met 3 tegen 1 op de damevleugel.} 28. b4) 26... Ra4 {Dit verraste me, want
nu laat zwart toch vrijwillig zijn toren opsluiten?} (26... Rcc8 27. Rxb5 {
Leek me ook prima.}) 27. Ra1 b4 {Hm, dit is al vervelend. Na 28. b3 bxc3 29.
bxa4 cxd2 heeft zwart een nare vrijpion. Ergens zag ik wel dat ik die met Td1
gevolgd door Tc7-c2 kon ophalen en een eventueel Lb4 kon opvangen met a3, maar
de paniek sloeg al toe.} 28. c4 {Hier had ik me al verzoend met het vervolg 28.
.. b3 29. Txb3 Lb4 en al wits plannen zijn mislukt, maar hij heeft nog wel wat
voordeel. Overigens blijkt deze hele gedachte flauwekul, want wit slaat de
pion niet met de toren, maar met het paard en daarna ook op a5.} (28. b3 bxc3
29. bxa4 cxd2 30. Rd1 Rd8 31. Bb6 {is zelfs nog simpeler.}) 28... Na6 {Hier
sloeg de paniek echt toe, want zwart dreigt Pc5 en na ruilen op c5 komt de
loper via d4 in het spel. Als wit niet ruilt, leek me het geplande Pb1 niet
meer goed mogelijk wegens Pxb3.} 29. b3 Ra3 30. Kf1 {Ik besteedde al mijn
bedenktijd om een oplossing te vinden voor het probleem Pc5. Zonde van de tijd,
want gewoon zonder nadenken doorgaan op de ingeslagen weg had nog steeds
gewonnen. Nu volgt er een nutteloze zet die gewoon een tempo kost.} (30. Nb1
Nc5 31. Bxc5 Bxc5+ 32. Kf1 Bd4 33. Nxa3 Bxa1 34. Nb5 Rd8 {En wit staat prima,
hoewel hij niet moet proberen het binnendringen van de zwarte toren tegen
houden. Iets wat ik weinig tijd vermoedelijk toch wel gedaan zou hebben.} 35.
Rb6 (35. Ke2 Bc3 36. c5 Rd2+ 37. Kf1 {en eeuwig schaak is niet meer te
voorkomen. Als wit naar h2 loopt, wordt het geen eeuwig schaak, maar niet op
de manier zoals wit het zich voorgesteld zou hebben.} Rd1+ 38. Kf2 Rd2+ 39. Kg1
Rd1+ 40. Kh2 Be1 41. g4 fxg3+ {en zwart wint zelfs.}) 35... Rd2 36. c5 Rxa2 37.
Rb8+ Kg7 38. c6 {en de c-pion is niet meer te stoppen.}) 30... a4 31. Nb1 axb3
32. Nxa3 b2 33. Rd1 {Hier had wit nog kunnen toegeven dat zijn mooie plannetje
mislukt was en met Pc2 op een min of meer gelijke stelling af kunnen gaan. Nu
is het verloren voor wit.} (33. Nc2 bxa1=Q+ 34. Nxa1) 33... bxa3 34. Ra7 Rd8
35. Rb1 Rd2 36. Ke1 Rc2 37. Kd1 Nb4 38. Be1 Rxg2 {Tot dit moment had ik het
idee dat het allemaal nog wel te doen was. Het plan was slaan op a3, maar toen
zag ik Pc2 met aanval op a3, matdreiging op e3, slaan op e1 gevolgd door Tg1
en ik koos voor iets anders.} 39. Bxb4 (39. Rxa3 {Hier keken we in de analyse
nog lang naar. Ook zwart zag tijdens de partij Pc2, maar die is niet goed,
omdat wit gewoon op b2 kan slaan. Dit kun je in het vooruit berekenen makkelijk
overzien, omdat een zet eerder de pion op b2 nog twee keer gedekt staat.  De
zwartspeler kwam hierop al snel met Pd5 en dat wint inderdaad. In de analyse
vonden we dat dit niets opleverde, maar achteraf is mij een raadsel hoe dat
kan. Het is toch vrij duidelijk dat de resulterende stelling wit weinig hoop
meer biedt.} Nd5 (39... Nc2 40. Rxb2 Ne3+ 41. Rxe3 Rxb2 42. Re2 {en dit lijkt
nog prima voor wit.}) 40. c5 {Dit is nog wel spannend.} (40. Rb3 Ne3+ 41. Rxe3
fxe3 42. a4 Bc5 43. Bc3 e2+) (40. Rxb2 Rxb2 41. Ra8 Ne3+ 42. Kc1 Rc2+ 43. Kb1
Rxc4) (40. cxd5 Bxa3 41. dxe6) 40... Ne3+ 41. Rxe3 fxe3 42. c6 Bd6 43. a4 Kf7
44. a5 Ke7 45. a6 Bc5 {en zwart houdt de witte pionnen nog net tegen.}) 39...
Bxb4 40. Rc7 Rd2+ {Tja, die kon ook nog.} 0-1

Gelukkig wist Rik de overwinning wel over de streep te trekken. De een-na-laatste keer dat ik zijn stelling bekeek had hij groot ruimtevoordeel met een aantal pionnen die de middellijn al gepasseerd waren. Toen ik tijd had om bij te komen van mijn eigen partij, had Rik intussen een stuk meer. Geen idee wat er in de tussentijd gebeurde. Wit stribbelde nog wel een tijd tegen, maar Rik wist zijn score op 3 uit 3 te brengen. Een clubkampioen waardig.

Meile wist het helaas niet te bolwerken. Ook hij speelde een gambiet, maar dat leverde niet het beoogde resultaat op. Wit hield de pion en had daarnaast ook de betere pionnenstructuur en betere velden voor zijn stukken. Even leek Meile de stelling toch weer in evenwicht te brengen door de extra witte pion om te toveren tot dubbelpion, maar dat bleek schijn. De zwakke zwarte pionnen waren in het toreneindspel beslissend.

Hans had de eerste twee ronden gemist en ging er nu dan maar eens extra goed voor zitten. Zijn partij duurde uren langer dan de andere partijen zodat hij qua totale speeltijd alweer aardig op gelijke hoogte is gekomen. Aanvankelijk leek hij moeilijk te staan, maar wit miste wat kansen om zwart zodanig onder druk te houden dat hij groot voordeel zou hebben. Maar de kansen keerden en nu was het Hans die de touwtjes in handen had. Ook Hans liet de teugels enigszins vieren, maar in een eindspel met allebei een toren en een loper had hij lange tijd nog steeds prima kansen. Terwijl de teamgenoten van de witspeler alvast de parkeermeter gingen bijvullen, naderden beide spelers de laatste minuten van hun bedenktijd. Toen Hans pionwinst versmaadde en in plaats daarvan toeliet dat wit de stelling vereenvoudigde, was remise onvermijdelijk. De spelers gingen dapper door tot ze allebei alleen nog een koning en een toren overhadden.

[Event " SHTV 1 - Spijkenisse 2"]
[Site "KNSB-competitie 4e klasse G"]
[Date "2021.11.06"]
[Round "3.3"]
[White "Koopman, Richard"]
[Black "Segers, Hans"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B22"]
[PlyCount "117"]
[EventDate "2021.??.??"]
[SourceVersionDate "2021.11.07"]
[FEN "r2q2k1/pp1br2p/3bpppQ/8/3P3P/1BP5/P2N1PP1/R3R1K1 b - - 0 21"]

{Optisch lijkt wit wat beter te staan, maar volgens Stockfish is er
niets aan de hand. Zwart moet wel zorgvuldig zijn en Hans' volgende zet blijkt
dat niet te zijn.} Re8 22. Ne4 Bf8 23. Qf4 Kg7 24. Nd6 (24. h5 {is veel sterker
} Be7 25. h6+ Kh8 26. Rad1 {Het vreemde is dat wit hier ook wel prettiger
staat, maar nog geen concrete dreigingen heeft. Toch wordt de stelling al met
+4.2 beoordeeld. Dit zal vermoedelijk komen omdat zwart weinig kan doen tegen
het plan om met (c4 en) d5 lijnen en diagonalen te openen. In tegenstelling
tot in de partij staat de zwarte koning nu vervelend op de onderste rij.})
24... Bxd6 25. Qxd6 Qe7 26. Qg3 Rac8 27. Re3 Rc6 28. Rae1 Qd6 29. Qf3 Rb6 30.
h5 Rb5 31. hxg6 (31. h6+ {is ook hier een beter idee:} Kf7 (31... Kxh6 32. Qxf6
Rh5 33. Re5 Rxe5 34. Rxe5 {Makkelijk te zien is dit echter niet, vaak in deze
variant is er maar één witte zet die tot duidelijk voordeel leidt.}) 32. c4
Rh5 33. Qxb7 Qh2+ 34. Kf1 Re7 35. c5) 31... hxg6 32. d5 e5 33. c4 Rc5 {Nu
heeft zwart de stelling weer onder controle.} 34. Qg3 Bf5 35. Rf3 Qd7 36. a4 a5
37. Rfe3 Rh8 38. Rf3 Rh5 39. Rc3 Qc8 40. Qe3 b6 41. f3 Qh8 {Na wat
gemanoeuvreer, ongetwijfeld om de 40e zet te halen, grijpt zwart het
initiatief.} 42. Rcc1 Rh2 43. Kf1 Qh4 44. Ke2 Rxg2+ 45. Kd1 {Met een computer
erbij is het makkelijk praten, maar zwart heeft hier twee goede plannen om de
winst binnen te halen: de eerste is de toren van c5 om te spelen naar de
h-lijn, de andere is met e4 de witte pion op f3 proberen op te ruimen.} Qh6 (
45... e4 46. Rc2 (46. fxe4 Bg4+) (46. Bc2 Rxc4 47. Bxe4 Qxe1+ 48. Kxe1 (48.
Qxe1 Rd4+ 49. Qd2 Rdxd2+) 48... Rxc1+ 49. Qxc1 Rg1+ 50. Kd2 Rxc1 51. Kxc1 Bd7
52. Bc2 {en dit eindspel gaat zwart winnen}) 46... exf3 47. Rxg2 fxg2) 46.
Qxh6+ Kxh6 {Maar dit eindspel biedt ook hele goede kansen.} 47. Re2 Rg3 48. Rf2
Rg1+ 49. Kd2 Rxc1 50. Kxc1 Bd3 51. d6 Bf5 52. Kb2 Kg5 53. Rd2 Bd7 54. Rg2+ Kf5
55. Bc2+ Ke6 56. Rxg6 Kxd6 {Jammer! Hiermee laat zwart pionwinst liggen en
volgt er een grote ruil richting remise.} (56... Rc6 {biedt nog steeds goede
mogelijkheden op een punt.}) 57. Rxf6+ Ke7 58. Rxb6 Rxc4 59. Be4 {en even
later remise} 1/2-1/2

Daarmee eindigde de wedstrijd in 5-3, een uitslag waar we vooraf voor getekend zouden hebben, maar gezien het verloop van de wedstrijd had er nog wel wat meer in gezeten. Desondanks hebben we een concurrent voorlopig afgeschud. Een andere is echter een stuk dichterbij gekomen: Krimpen 3 won ruim van een vijftal uit Goes en staat nu op gelijke hoogte. Laten we vooral hopen dat de competitie dit jaar ver genoeg wordt uitgespeeld om überhaupt promotie mogelijk te maken.

SHTV 11899Spijkenisse 217775 - 3
Sander Pauw2001Rob Kalkman1820½ - ½
Wouter Noordkamp2025Fabian van Buuren20170 - 1
Hans Segers1930Richard Koopman1808½ - ½
Peter Vorstermans1955Ariton Debrliev19901 - 0
Rik Pronk1829Patrick Meijer16671 - 0
Karl Baak1858NO01 - 0
Meile Tamminga1764Ismaël Woudt00 - 1
Gert-Jan Willighagen1830Rienk Pluim13611 - 0