Discendo Discimus H3-SHTV H2, Luctor et Emergo

afbeelding van Pegasus

Derde wedstrijd, de eerste twee haalden we 3½ en 4 bordpunten. De tegenstander bleef beide wedstrijden op 3 bordpunten steken. Bovendien waren we op papier iets sterker, dus die avond moest het gebeuren.

Halverwege de avond kreeg Jan een remiseaanbod. Na een Koningsindiër, afruilvariant, was een thematisch gelijkstaand eindspel ontstaan. Jan keek de teamleider aan en kreeg zelf de keus. Op de andere borden was nog niets beslist, maar op basis van de stellingen mochten we optimistisch zijn. Jan dacht nog even na en besloot het halfje te pakken.

René met de zwarte stukken had een kwaliteit gewonnen en had daarmee op dat moment de beste SHTV-stelling.

[White "Tomas Scholtus"]
[Black "René Weerts"]
[SetUp "1"]
[FEN "r4rk1/1p2p1Bp/pq1p2p1/2pP4/P1P2P2/4Q2P/1P2N1P1/1b3RK1 b - - 0 21"]

21... Rf7 $2 {Laat de keus aan wit, maar het enige wat wit redelijkerwijs
verkeerd kan doen is  de lopers ruilen.} 22. Bc3 Bc2 {
De ongelijke lopers zijn in het voordeel van de aanvaller.} 23. g4 $1 {
Zwart wil aanvallen, wit doet het. Wat volgt is een lange martelgang over de
donkere velden.} Bxa4 $2 {Dit komt over als een bokser die tegenover een
ratingloze oponent provocerend zijn dekking laat zakken, kin vooruit: Sla
maar!} 24. f5 $1 {
Wit neemt de uitdaging aan en gaat voor de kin van de zwarte monarch.} Raf8 $2
{Dit noemen onze oosterburen een Buchstütze, die houdt de zwarte koning in de 
hoek waar de klappen vallen.} ({Maar ook na} 24... Bc2 25. Nf4 Qb3 26. Nxg6
hxg6 27. Qh6 {is zwart weerloos, bijvoorbeeld:} Rf6 28. g5 Bxf5 29. gxf6 exf6
30. Re1 Rf8 31. Re7 Qd1+ 32. Be1 Qd4+ 33. Bf2 Qd1+ 34. Kh2 Rf7 35. Re8+ Rf8 36.
Rxf8#) 25. Nf4 $1 ({Ook prima is} 25. Qe6 Bc2 26. Nf4 g5 27. Qh6 Rf6 28. Qxg5+
Kf7 29. Qh5+ Kg8 30. Re1 {en zwart wordt langzaam tot wanhoop gedreven.}) 25...
Bd7 26. Ne6 {De verkeerde hoek, deze landt op de dekking.} ({
Een knockout volgt na} 26. Nxg6 $1 hxg6 27. Qh6 Rf6 28. Bxf6 Rxf6 29. fxg6
Rxf1+ 30. Kxf1 {dreigt mat op f7} Be8 31. Qh7+ Kf8 32. Qh8#) 26... Bxe6 27.
dxe6 Rf6 28. Qh6 d5 29. Be5 $2 ({Na het eenvoudige} 29. Bxf6 Rxf6 30. fxg6
Rxf1+ 31. Kxf1 hxg6 32. Qxg6+ Kh8 33. Qh5+ Kg7 34. Qf7+ Kh8 35. Qf8+ Kh7 36.
Qxe7+ {wint wit op punten.}) 29... Qb3 30. Re1 Qb4 31. Bc3 Qxc4 32. g5 {
De ontwikkeling op de andere borden is dusdanig dat René moet gaan winnen,
willen we in de buurt van een eventuele 4-4 komen. Hij moet echter eerst een
volle toren inleveren om mat te vermijden.} d4 33. gxf6 Rxf6 34. Ba5 $6 gxf5 $2
35. Qf4 $2 ({De uppercut} 35. Qxf6 $1 exf6 36. e7 Qf7 37. e8=Q+ Qxe8 38. Rxe8+
{had zwart alsnog naar het canvas gebracht, die waarschijnlijk na acht tellen
de handdoek had geworpen.}) 35... Rg6+ 36. Kh2 Qb5 ({Na} 36... Qd5 {lijkt damer
uil aannemelijk. De resterende materiaal verhouding is dan loper tegen 4
pionnen. Niet verkeerd voor zwart.}) 37. Bd2 Qxb2 38. Rg1 $2 ({
Vijf pionnen voor de loper, maar met} 38. Qb8+ Kg7 39. Qe5+ {
kan wit remise afdwingen.}) 38... Rxg1 39. Kxg1 Qb1+ 40. Kh2 Qe4 41. Qg5+ Kh8
42. Qh6 $2 ({Na} 42. Qxe7 Qe2+ 43. Kg3 {is de loper onkwetsbaar en de witte
koning trekt ten aanval over de donkere velden.} Qd3+ 44. Kh4 Qe4+ 45. Kg5 Qg2+
46. Kf6 Qg6+ 47. Ke5 {en de witte vrijpion is beslissend.}) 42... Qe5+ 43. Bf4
Qe2+ {Met beide spelers murw gespeeld wordt hier remise overeengekomen.} (43...
Qg7 44. Qh5 Qg6 45. Qe2) *

Piet was na een gesloten Siciliaan gedrongen komen te staan. Niet verloren, maar verdedigen was voorlopig prioriteit nummer 1. Plots was de partij voorbij toen Piet de dame cadeau kreeg.

Gert-Jan speelde de meest solide pot, hoewel hij zelf wat moeizaam keek na deze opmerking. Druk tegen de geïsoleerde pion van zijn tegenstander leidde tot de verovering en het verkrijgen van een vrijpion die in gestaag tempo naar de overkant ging. De tegenstander ging voor een dame-eindspel en een poging tot eeuwig schaak, maar Gert-Jan weerlegde dit simpel. Zo kwamen we 3-1 voor.

Karl speelde een Hollandse partij en bovenal een moeilijke pot. Ergens was iets niet goed gegaan, want hij kampte met een structurele verzwakking. Met tactische dreigingen hield hij de tegenstander bezig; die pareerde alles tot hij veld h7 'losliet' en Dh7 mat de partij beëindigde.

Evert speelde tegen een Colle-systeem en een tegenstander die niet actief wilde worden. Ruimteoverwicht en dreigingen zorgden voor veel tijdverbruik bij de tegenstander. Zwart had groot voordeel, maar lange tijd geen duidelijke winstweg. De beslissende fout kwam en daarmee de winst. Een 5-1 voorsprong, daar hadden een uurtje eerder alleen van kunnen dromen.

[White "Tom Vokurka"]
[Black "Evert Baak"]
[SetUp "1"]
[FEN "2rqr1k1/1b1n1pbp/1p4p1/p1ppp3/P2P4/BPP1PP2/2NN2PP/2RQ1RK1 b - - 0 16"]

16... Ba6 {
Zwart heeft de stelling rustig opgebouwd zonder direct het avontuur te zoeken}
17. Rf2 Bh6 ({Beter is} 17... exd4 18. exd4 cxd4 19. cxd4 (19. Nxd4 Ne5 $19)
19... Qh4 20. f4 Nf6 21. Nf3 $6 Qxf2+ $3 22. Kxf2 Ne4+ 23. Kg1 Nc3 24. Qd2 Re2
25. Qe1 Rxe1+ 26. Nfxe1 Ne2+ $19) 18. f4 exf4 19. exf4 Qc7 $6 {
Niet de meest enthousiaste zet} 20. g3 Bg7 21. Nf3 Nf6 22. Nd2 (22. Ne5 Ne4 23.
Rf3 f6 24. Ng4 Qd7 25. Nf2 f5 $19) 22... Bd3 23. Ne1 Bf5 24. Nef3 Bg4 25. Qf1
Bxf3 26. Rxf3 ({Beter is} 26. Nxf3 Ne4 27. Rfc2) 26... Qd7 (26... Ne4 27. Nxe4
dxe4 28. Rf2 cxd4 29. cxd4 Qd7 $19) 27. h3 $2 Ne4 28. Rd1 cxd4 (28... Nxc3 $1 {
Nog beter maar ik had de rest van de partij gezien}) 29. cxd4 Bxd4+ 30. Kh2 Nc3
31. Re1 Rxe1 32. Qxe1 Re8 33. Qf1 Re2+ {en wit gaf op vanwege} 34. Kh1 Rxd2 35.
Rxc3 Rd1 $1 {onafwendbaar} *

Ook Meile speelde een Siciliaan, maar na de opening stonden zijn stukken niet goed. Zwart had veel druk, maar miste tot ons geluk materiaalwinst en gaf zelfs een pion weg. Zijn stelling was echter te goed en hij dwong Meile alsnog tot overgave.

Het slotakkoord was voor Ed die de 'Wink'-opening (deze is voor de kenners) tegen zich kreeg. Hoewel hij hier veel ervaring mee moet hebben, was hij wat roestig en verspeelde een pion. Kort daarna leek er ook een stuk in moeilijkheden te zitten. Een stelling waarvan je denkt: die schuift wit uit. Wit vond zijn stelling zo goed dat hij besloot positioneel een kwaliteit te offeren. Door Ed in dank aanvaard en daarna begon het verdedigen en stukjes ruilen. Ed creëerde een vrije a-pion en begon de weg naar de overkant; daar aangekomen gaf zijn tegenstander gedesillusioneerd op. 6-2 gewonnen klinkt wel als, maar was zeker geen walk-over.

DD 31673-SHTV 217322-6
1Stan Cortenbach1833-Karl Baak18240-1
2Tom Vokurka1703-Evert Baak18220-1
3Daniel Diaz Maguiña1700-Gert-Jan Willighagen18890-1
4Niels Engelen1633-Ed Olvers17870-1
5Frans Wentholt1584-Meile Tamminga17241-0
6Hans Smallenbroek1630-Piet Sikkes16980-1
7Jan-Kees Bartel1628-Jan Verheijen1568½-½
8Tomas Scholtus-René Weerts1546½-½