Bestuur en commissarissen

Bestuur

Voorzitter
Piet Sikkes     voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

Secretaris
Ton Bodaan     secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

Penningmeester
Sander Pauw     mailto:penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl

Voorzitter jeugdcommissie
Meile Tamminga     jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

Wedstrijdleider intern
Eric Alvares     wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

Wedstrijdleider extern
Ben Spierings     wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

 

Commissarissen

Commissie van Beroep
André Wagner, Hans Segers, Thijs Michels

Kascommissie
Gert-Jan Willighagen, Hans Segers, Maarten van der Vegt (reserve)

Jeugdcommissie
Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk

Technische commissie
Ben Spierings, Eric Alvares, Meile Tamminga, Peter Vorstermans, Karl Baak, Maarten van der Vegt

Interne wedstrijdcommissie
Eric Alvares, Hans Segers, Piet Sikkes, André Wagner

Commissie PR & Sponsoring
Ton Bodaan, Meile Tamminga

Webmasters
Eric Alvares, André Wagner

Materiaalbeheerder
Peter Vorstermans

Redactie clubblad
André Wagner

Jeugdbegeleiding
Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Gert-Jan Willighagen,  Eric Alvares, André Wagner