Bekercompetitie

Ronde 1
Brummelkamp, M.Smitte, R. van der1-0 R
Choi, KMichels, T.0-1
Vegt, J.M. van derDijk, R.K.J.J. van1-0
Vermeulen, W.Fasil, C.0-1
Ronde 2
Segers, J.C.M.Sikkes, P.1-0
Michels, T.Bodaan, A.0-1
Leeuwen, O. vanBrummelkamp, M.1-0
Vegt, J.M. van derPronk, R.0,5 -0,5 (0-1)
Melssen, F.W.J.M.Dijkstra, R.W.1-0
Fasil, C.Segger, A.1-0R
Spierings, B.X.A.Alvares, E.F.S.1-0
Luyendijk, J.J.Klaveren, J. van0-1
Ronde 3
Melssen, F.W.J.M.Segers, J.C.M.0-1
Fasil, C.Bodaan, A.0-1
Spierings, B.X.A.Leeuwen, O. van0-1
Klaveren, J. vanPronk, R.Z
Halve finale
Segers, J.C.M.Leeuwen, O. vanK
Bodaan, A.Winnaar ZL
Finale
Winnaar KWinnaar L
You are not authorized to access this content.

Reglement bekercompetitie 2016-2017

1. De bekercompetitie wordt gehouden volgens het knockout-systeem, waarbij de acht spelers met de hoogste rating zodanig zijn geplaatst dat zij niet eerder dan in de kwartfinale tegen elkaar kunnen uitkomen, analoog aan het systeem dat bij bijv. tennistoernooien wordt gehanteerd. Deze spelers worden ‘geplaatste spelers’ genoemd.

2. De partijen worden gespeeld volgens de door de FIDE in april 2014 gepubliceerde Regels voor het Schaakspel, tenzij dit reglement anders bepaalt.

3. In elke ronde wordt één partij gespeeld met een bedenktijd van 1 uur en 30 minuten per persoon plus 10 seconden per zet. De speler die de partij wint, gaat door naar de volgende ronde. Indien de partij in remise eindigt, wordt een armageddonpartij gespeeld met 6 minuten bedenktijd voor wit en 5 minuten bedenktijd voor zwart. De witspeler moet winnen om door te gaan; bij remise gaat zwart door.
Een speler speelt beide partijen met dezelfde kleur.

4. Vóór aanvang van de eerste ronde en vervolgens na afloop van iedere ronde, behalve de finale, worden aan de deelnemers de uiterste datum waarop de volgende ronde moet zijn voltooid en de nieuwe paringen medegedeeld. De uiterste speeldata liggen minimaal 4 weken van elkaar.

5. In de eerste ronde wordt de kleur van de speler met de hoogste rating (plaatsingsnummer 1) via loting bepaald. De geplaatste spelers met een oneven nummer krijgen dezelfde kleur als nummer 1 en dientengevolge alle geplaatste spelers met een even nummer de tegenovergestelde kleur.

6. Indien het aantal aanmeldingen afwijkt van een macht van twee, wordt een voorronde gehouden om tot een macht van twee te komen in de eerste ronde. De kleurbepaling is dan ook door loting.

7. Deelnemers aan de bekercompetitie dienen zelf met elkaar af te spreken op welke clubavond zij hun partij spelen, doch uiterlijk op de laatste speelavond voor de uiterste speeldatum van de betreffende ronde. Een ronde moet voltooid zijn en de volgende gepubliceerd, voordat men afspraken kan maken met de volgende tegenstander.
De afgesproken speeldatum dient te worden doorgegeven aan de wedstrijdleider.

8. De partijen vangen aan om 20.00 uur, tegelijk met de interne competitie. Een speler die meer dan 30 minuten na de officiële aanvangstijd in de speellocatie arriveert, verliest de partij en is uitgeschakeld.

9. Een speler die niet beschikbaar is gebleken om binnen de gestelde termijn de partij te spelen, wordt geacht zich teruggetrokken te hebben. De tegenstander gaat automatisch door naar de volgende ronde.
Indien beide spelers niet in staat zijn gebleken om binnen de gestelde termijn de partij te spelen, bepaalt het lot wie door gaat.

10. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de wedstrijdleider intern of de door hem aangewezen assistent. Tegen de beslissingen van de wedstrijdleider intern of de aangewezen assistent is beroep bij de Commissie van Beroep mogelijk. De commissie doet binnen een week een bindende uitspraak.