Interne competitie

Ronde: 
1
Groep A
Hans Segers         1
Rik Pronk          1
Meile Tamminga       1
Olav van Leeuwen      -1
Hans de Haan        -1
Tobias Li-Behn       -1

Groep B
Maarten van der Vegt    1
Thomas Alvares       1
Eric Alvares        1
Paul Koks          1
Peter Lincewicz      -1
Ruud van Dijk       -1
Thomas Li-Behn       -1
Martin Brummelkamp     -1

Ronde: 
1
Groep A
Hans Segers            - Hans de Haan            1-0
Tobias Li-Behn           - Rik Pronk              0-1
Olav van Leeuwen          - Meile Tamminga           0-1


Groep B
Paul Koks             - Peter Lincewicz           1-0
Maarten van der Vegt        - Ruud van Dijk            1-0
Thomas Li-Behn           - Thomas Alvares           0-1
Eric Alvares            - Martin Brummelkamp         1-0

De indeling voor de competitie wordt dit seizoen niet vooraf gemaakt. Deelnemers dienen zich op de speelavond aan te melden vóór 19.55 uur aan de zaal.

Reglement interne competitie 2019-2020

1. De interne competitie bestaat uit 13 ronden, ingedeeld volgens het Zwitsers systeem. Indeling geschiedt in de eerste drie ronden op rating, daarna op weerstandspunten.

2. De competitie wordt gespeeld op de speellocatie van SHTV op donderdagavonden conform het in het clubblad en op de site bekend gestelde programma. Uitzondering kan plaatsvinden op basis van het genoemde in punt 6.

3. De FIDE-regels voor het Schaakspel (juli 2017) zijn van kracht, voorzover dit reglement niet anders beslist. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 11.3 van die regels is het de deelnemers aan de interne competitie wel toegestaan mobiele telefoons in het spelersgebied bij zich te hebben, mits het geluid van deze telefoons is uitgeschakeld, deze niet gebruikt worden in het spelersgebied en ook op geen enkele andere wijze overlast in het spelersgebied veroorzaken. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, verliest de eigenaar van de telefoon de partij.

4. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 30 minuten per persoon per partij met toevoeging van 10 seconden per zet (zogenaamd Fischer-tempo).

5. Het is toegestaan om in de eerste elf ronden maximaal 4x een vrije ronde op te nemen. Men krijgt dan in de betreffende ronde een half punt. Indien een speler meer dan 4x een vrije ronde wil opnemen en/of als een speler een vrije ronde wil opnemen in ronde 12 of 13, krijgt hij nul punten voor de betreffende ronde. Het aanvragen van een vrije ronde dient te geschieden conform de procedure zoals omschreven in artikel 15.

6. Elke ronde wordt in principe verspeeld op twee opeenvolgende clubavonden. Uitzondering daarop zijn onderbrekingen voor andere clubactiviteiten.
De ronden worden in beginsel gespeeld op de eerste dag die daarvoor gepland is. Alle data zijn terug te vinden in de kalender. Indien één of beide spelers niet op de geplande avond kan/kunnen spelen, wordt er uitgeweken naar de 2e avond. Dit kan zijn omdat:
a. Een speler een externe wedstrijd heeft op de 1e avond. De tegenstander kan hier al van op de hoogte zijn, omdat de samenstelling van de teams aan het begin van het seizoen kenbaar gemaakt wordt aan de leden;
b. Een speler voor de club wedstrijdleider is bij een externe teamwedstrijd op de 1e avond;
c. Beide spelers dit overeenkomen.

Bij voorkeur wordt voorkomen dat de andere speler een externe wedstrijd heeft op de 2e avond door het rooster van de wedstrijdleiders aan te passen. Indien het niet mogelijk is om het schema aan te passen, moet de partij gespeeld worden bij één van de spelers thuis. Er kan ook geregeld worden dat men terecht kan op de speelavond van een andere schaakvereniging.

7. De wedstrijdleider zal bij de indeling van ronden 1 tot en met 11 zo veel mogelijk rekening houden met conflicten zoals genoemd in artikel 6. In voorkomende gevallen kan hij handmatig de indeling aanpassen.

8. In gevallen waarbij er geen uitslag is de donderdag voor de volgende ronde wordt er een tijdelijke remise ingevuld. Later wordt met terugwerkende kracht de uitslag ingevuld. Hierdoor kan de indeling gemaakt worden op de clubavond voor de volgende ronde.

9. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. De verzuimtijd (zoals bedoeld in artikel 6.7.a van de in punt 2 genoemde regels) bedraagt 30 minuten.

10. Indien om 20.30 uur reeds ingedeelde spelers nog steeds niet aanwezig zijn, heeft de wedstrijdleider het recht om, in overleg met de aanwezige betrokkenen, de indeling zodanig aan te passen dat de dan wel aanwezige spelers een wedstrijd kunnen gaan spelen. De bedenktijd wordt evenredig verminderd.

11. De indeling van elke ronde geschiedt met het computerprogramma Swissmaster.

12. Gedurende de gehele competitie kunnen spelers maximaal één keer tegen elkaar uitkomen.

13. Op de beginranglijst zijn alle spelers al naar gelang hun speelsterkte ingedeeld in vier categorieën. In categorie A zitten de spelers met een rating hoger dan 1900, in categorie B zitten de spelers met een rating van 1701 tot en met 1900, in categorie C die met een rating van 1501 tot en met 1700 en in categorie D de spelers met een rating tot en met 1500. Aan het eind van het seizoen worden per categorie aan de hoogst geklasseerde spelers op de eindranglijst prijzen toegekend.

14. De winnaar van het toernooi wordt bij gelijk eindigen op wedstrijdpunten bepaald door, achtereenvolgens:
1. het aantal weerstandspunten (wp); 
2. het aantal Sonnenborn-Bergerpunten (S.B.); 
3. het resultaat van de onderlinge partij; 
4. loting.

15. Het opnemen van een vrije ronde dient op één van de volgende manieren te gebeuren:
a. Een e-mail sturen naar wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl;
b. Bij de interne wedstrijdleider op de speelavond voor de volgende ronde;
c. Op de daarvoor gereserveerde ruimte op de indeling die in de speelzaal wordt opgehangen.
De aanvraag dient altijd minimaal een week voor de betreffende speelavond te zijn ingediend.

16. Een speler kan door omstandigheden verhinderd zijn na de termijn van een week, als bedoeld in art. 15. Er zijn verschillende mogelijkheden:
a. Een speler wordt gevraagd als invaller in een team. De teamleider van het betreffende team brengt de tegenstander van de invaller en de wedstrijdleider per mail op de hoogte;
b. Een speler wordt gevraagd als invaller in een team op de speelavond. De teamleider van het betreffende team brengt de tegenstander van de invaller en de wedstrijdleider telefonisch op de hoogte. Bij een thuiswedstrijd volstaat het informeren van de tegenstander, aangezien de wedstrijdleider (of diens waarnemer) op de club aanwezig zal zijn.
c. Een speler is verhinderd om andere redenen. Hij/zij dient dan zelf zorg te dragen voor het tijdig informeren van de tegenstander en de wedstrijdleider.
Degene die zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, wordt automatisch buiten de indeling van de volgende ronde gehouden. Dit kan alleen voorkomen worden als de speler contact opneemt met de wedstrijdleider.

17. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de interne competitieleider. Tegen de beslissingen van de interne competitieleider is beroep bij de Commissie van Beroep mogelijk.

18. De winnaar krijgt de titel: ‘Clubkampioen van SHTV seizoen 2019-2020’

2013-2014:  beginladder   eindstand    uitslagen

2014-2015:  beginladder   eindstand    uitslagen

2015-2016:  beginladder   eindstand    uitslagen

2016-2017:  beginladder   eindstand    uitslagen

2017-2018:  beginladder   eindstand    uitslagen

2018-2019:  beginladder   eindstand    uitslagen

2019-2020   beginladder   eindstand    uitslagen