SHTV H1 boekt vooruitgang in Delft

Patjepejer's picture

Wij traden 30 oktober aan tegen DSC 1 met nieuwkomers Bart van den Bosse en Hubert Schoen, hoewel laatstgenoemde eerder jeugdlid van ons was. Beiden hadden recent al gedebuteerd in SHTV H2.

Ik mocht het opnemen tegen Joost Michielsen, die ook een jeugdverleden bij ons heeft. Joost is steengoed geworden en stelde mij voor de nodige problemen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat ik dan in 22 zetten moet verliezen. Ik beloof u dat ik mijzelf zal straffen voor dit gepruts. Dat doe ik door gezonde doch vieze oud-Hollandse groenten voor mijzelf klaar te maken en die dan op te eten.

Dit begin beloofde niet veel goeds en evenmin de laatste twee uitslagen tegen DSC 1: steeds 7-1 verloren. Frappant was dat Delftenaar Pieter Buzing, in principe een uitstekende speler, in beide wedstrijden de enige was die door iemand van ons werd verslagen. Nu nam Gert-Jan Willighagen het tegen hem op met de witte stukken. En dat ging na een zet of 20 lang niet slecht. Van de barman vernam ik dat de DSC-er zich bewust was van zijn onfortuinlijke historie en ik hoopte dat dit extra druk op hem legde ten gunste van Gert-Jan.

Rik Pronk vertelde voor de wedstrijd over zijn openingsexperimenten en tijdens zijn partij meende ik daar iets van te zien terugkomen. Ook hier waren kansen te bespeuren, maar geleidelijk kwam Rik toch minder te staan.

Peter Vorstermans veroverde het loperpaar en deed het prima tegen Ted Barendse. Bart speelde een koningsaanval, terwijl zwart progressie boekte op de damevleugel. Hubert was met zwart aardig uit de opening gekomen en er was reden tot tevredenheid.

Thomas Alvares leek een veelbelovende pionnenstorm op de zwarte koning te lanceren. De stelling werd ontzettend gecompliceerd. Thomas kwam wel gewonnen te staan, maar het juiste pad was zeer lastig te vinden. Bovendien had zwart tegenspel. Helaas ging het ergens fout en verloren we hier ook.

[White "Thomas Alvares"]
[Black "Erik Both"]
[Result "0-1"]
[FEN"2r1qrk1/1p2ppbp/pB1p1np1/P3n3/b3P1PP/1NN2P2/1PPQB3/2KR3R w - - 7 17"]
17. Nd4! {Veel beter dan }(17. Nxa4 Qxa4){. Het paard moet naar de koningsvleugel.} Bc6 18. g5 Nh5? {Daar wordt het paard een aanvalsdoel voor wit, }(18… Nfd7 19. f4 Nxb6){ was beter.} 19. f4 Nd7 20. Bxh5 gxh5 21. Nf5 {Wit staat heel goed, maar de goede afwikkeling is lastig.} 21… Nxb6 22. axb6 Qd7 23. Nxg7 Kxg7 24. f5 Qd8 25. Qe2 {Ongeveer net zo sterk als }(25. Qd4+){.} 25... Qxb6 26. f6+ exf6 27. Qf3? {Begrijpelijk dat wit geen De3+ wil toelaten, maar wit had de aanval juist gespeeld met }(27. Qxh5 Qe3+ 28.Kb1 f5 29.Qh6+ Kh8 30.Qf6+ Kg8 31.h5!){.} 27… f5! 28. Qxf5 Qc5 29. Qf6+ Kg8 30. Rde1? {Nu komt zwart in het voordeel. Na }(30. Rhe1!){ met druk op d6 houdt wit licht voordeel.} 30… Qe5 31. Qf3 Qg7 32. Rhf1 b5 33. Qxh5 b4 34. Nd5 Bxd5 35. exd5 b3 36. Re2 (36. Rf6) 36... Qd4 37. Qf3 Qa4 38. c3 Qa1+ 39. Kd2 Qxb2+ 40. Ke1 Qxc3+ 41. Qxc3 Rxc3 42. Rf6 Rc1+ 43. Kf2 Rc2 44. Rxd6 Rxe2+ 45. Kxe2 Rb8 *

Daniel van Loenen kwam in de Van Geet opening terecht. Tegenstander Gert Legemaat kon hier uitstekend mee uit de voeten. Ik weet nog dat hij, net als ik, bij SV De Ooievaar (opgegaan in Haeghe Ooievaar) speelde en dat de spelers daar een speciale studie van die opening hadden gemaakt. Daniel speelde het niet slecht, maar had aanvankelijk weinig tegenspel.

Gert-Jan stond goed, maar hij greep mis waardoor hij bij gelijk materiaal met ondekbaar mat geconfronteerd werd. Desgevraagd verklaarde Pieter Buzing dat een derde verlies op rij even door zijn hoofd gespookt had.

Toen ik naar het toilet ging was het herentoilet bezet en ik overwoog om het damestoilet te betreden, aangezien er in het geheel geen dames aanwezig waren. Zou ik mijzelf behalve als een slechte schaker ook nog manifesteren als een slecht mens? Maar eerst moest ik de hoofddeur naar de toiletgroep goed sluiten, want dat stond er immers in koeienletters aan beide kanten op geschreven door bruusk uit hun concentratie gerukte schakers. Op het moment dat ik de deur gesloten had werd die meteen weer geopend door Gert Legemaat, die mij onverwijld passeerde in het krappe gangetje en linea recta verdween in het damestoilet. Ik had werkelijk geen kans om te protesteren tegen deze gang van zaken, dat ik toch eerder dan hij het recht had gehad om het damestoilet te bevolken. Tegelijkertijd besefte ik dat dit gedrag van de altijd uiterst correcte Gert alleen verklaard kon worden uit het feit dat hij zich zorgen maakte over zijn partij. Na het toilet een etage lager gebruikt te hebben kwam ik bij het bord en zag ik dat Daniel een sterk paard had, waarmee hij de aanval van Legemaat moest kunnen weerstaan en op termijn wellicht het betere van het spel kon krijgen. Toch ging het ineens fout: wit won met een prachtig dameoffer.

Hubert kwamen nu ernstig onder druk te staan en moest uiteindelijk de vlag strijken. Peter hield aardig stand, maar liet een lastige witte toren op c6 toe. Bart leek zijn tegenstander op de koningsvleugel te vlug af te zijn. Hij bracht een fraai paardoffer. Toch sloeg de aanval niet door en de tegenstander nam in het eindspel het initiatief over op de koningsvleugel. Bart vocht uit alle macht, maar moest tenslotte opgeven.

Rik redde de eer. Hij verdedigde zijn mindere stelling goed en de tegenstander overspeelde zijn hand. Toen zette Rik de counter in en toucheerde een vol punt. Hij geeft zelf commentaar:

[White "Joris Leertouwer"]
[Black "Rik Pronk"]
[Result "0-1"]
[FEN"r4r2/pp3pkp/1npR2p1/5P2/P3P3/2N4P/bPP3P1/4R1K1 w - - 1 24"]
24. b3 gxf5 { Na een op zich rustige opening heeft wit een licht voordelige stelling. Gelukkig lukt het me net op tijd om de zwarte stukken tot leven te brengen. } 25. exf5 Rae8 26. Kf2 Rxe1 27. Kxe1 Re8+ 28. Kd2 { In opkomende tijdnood grijpt wit mis: } 28... Nc4+ { Zo kan ik het stuk meer op een gunstige manier teruggeven: wit pionnenstructuur wordt gesloopt. } 29. bxc4 Bxc4 30. g4 Bf1 31. h4 Bh3 32. f6+ Kg6 33. g5 Kh5 34. Rd4 Bg4 { In een paar zetten is de loper van lelijk eendje op a2 veranderd in een prachtige zwaan die me een pion bezorgt en het veld d7 onder controle houdt. } 35. Ne4 Kxh4 36. Nd6 Rf8 37. Nxb7 Kxg5 38. Nc5 h5 { Die pion gaat hard lopen als wit niet uitkijkt! } 39. Ne4+ Kf5 40. Ke3 { Een cadeautje! Het paard wordt nu effectief geneutraliseerd. } 40... Re8 41. Rc4 Re6 42. Kd3 Be2+ 43. Kxe2 Rxe4+ 44. Rxe4 Kxe4 { Puntje binnen. } *

Er kwam nog een halfje van Peter bij dat mij dik verdiend leek. 6,5 – 1,5 is toch beter dan die laatste twee keer. We kruipen dichterbij!

DSC 12098SHTV 118846½-1½
Michielsen, J.R. (Joost)2381Stolte, M.J. (Maarten)20081 - 0
Legemaat, G. (Gert)2224Loenen van, D.A. (Daniël)20271 - 0
Both, E. (Erik)2117Alvares, T. (Thomas)19061 - 0
Barendse, T.J.M. (Ted)2048Vorstermans, P.A.W. (Peter)1900½ - ½
Buzing, P.C. (Pieter)2094Willighagen, G.J. (Gert-Jan)18441 - 0
Leertouwer, J. (Joris)2013Pronk, R. (Rik)18530 - 1
Glimmerveen, M.A. (Martin)1948Bosse van den, B. (Bart)17821 - 0
Visser, L. (Lars)1962Schoen, H.A. (Hubert)17531 - 0